Erkenning Sportgeneeskunde

en de SCAS.

Om deze  erkenning te krijgen  moet aan vele voorwaarden voldaan worden. Van groot belang is daarbij dat de sportarts zichtbaar kan maken dat hij/zij  werkt in een sportmedische instelling die voldoet aan de normen en eisen voor  een gecertificeerde omgeving m.b.t. de sportgeneeskunde. Ook de zorgverzekeraars hebbben deze SCAS-certificering als voorwaarden gesteld om de sportmedische verrichtingen van de sportarts vergoed te krijgen.

DE SCAS is er trots op dat zij, door  in nauwe samenwerking met het SCAS-College van Deskundigen SMI  uitvoering te  geven aan  De SCAS-certificering van SportMedische Instellingen (SMI), een steentje heeft kunnen bijdragen aan de erkenning van de Sportgeneeskunde als een Geneeskundig Specialisme.