Leefstijlprofessionals richten beroepsvereniging op en gaan voor SCAS-certificering

NBLP-logoNBLP-team

Ontwikkelingen certificeringstraject, juni 2011

 Het College van Deskundigen  is inmiddels in een aantal vergaderingen  bijeen geweest. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de concept normen en eisen voor het eerste certificeringstraject geformuleerd zijn. Het College hoopt in haar vergadering van 15 juni 2011 de normen en eisen voor dit traject  vast te stellen. Het streven is na deze vergadering de normen en eisen z.s.m. in juni nog te publiceren op de website van de SCAS. Op de ALV van de NBLP op 9 juni wordt door de SCAS een presentatie gegeven over hoe een certificeringsaanvraag loopt. Nadere informatie over publicatie online volgt.
Het streven is in week 26 de normen en eisen van het eerste traject "Pre-certificering" te publiceren. Tevens zal dan op de webpagina Leefstijlprofessionals de mogelijkheid staan om een persoonlijk account aan te vragen en in te loggen in uw persoonlijk dossier. Gegevens hierover volgen op het moment van publicatie.

Oprichting NBLP
Op 6 november 2010 is de Nederlandse Beroepsvereniging voor LeefstijlProfessionals opgericht. De NBLP zet zich in voor de kwaliteit en het uitvoeren van het beroep leestijlprofessional ,waarbij zij streeft naar (her)certificering van haar leden, informeren van leden en werkveld, genereren van naamsbekendheid van het beroep en het facilteren en uitwisselen van kennis.

 De SCAS heeft van het bestuur van de NBLP de opdracht gekregen een certificeringstraject voor de leefstijlprofessionals te ontwikkelen. Hiertoe dient een College van Deskundigen opgericht te worden.Dit College zal de  toetstermen (normen en eisen)  formuleren waaraan de leefstijlprofessional getoetst  kan worden door een onafhankelijke certificerende functionaris.

Inmiddels is de vorming van het College ver gevorderd. Het College zal in december 2010 haar eerste vergadering houden. De verwachting is dat begin volgend jaar de normen en eisen geformuleerd zijn.


Zodra de normen en eisen bekend zijn worden ze geplaatst op de pagina certificeringen in het menu van deze website. U wordt via de website van de SCAS en via de NBLP op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Het College van Deskiundigen stelt zich hierbij graag aan u voor

Jannouk Wiltink-Friessen ,                          voorziiter NBLP
drs. Monique den Arend,                              namens Hanzehogeschool Groningen
Gwendolijn Boonekamp,                             namens HAN hogeschool
Afke Kerkstra,                                                namens hogeschool INHolland,
Hans Smid,                                                     sportarts namens VSG ( Vereniging voor Sportgeneeskunde)
VNG (Vereniging Nederlandse                    nog in overleg
            Gemeente)
Zorgverzekeraar                                            nog in overleg

Vanuit de SCAS wordt het College ondersteund door:
mw.drs. M.F.L. van Oosterhoud-Claassen , bedrijfskundige en kwliteitsadviseur
Joop de Wijs, directeur SCAS