Per 1 augustus 2016 SCAS-certificering Medisch Pedicure Sport en accreditatie opleiding Medisch Pedicure Sport mogelijk

Provoet en de SCAS zijn verheugd u mede te kunnen delen dat het SCAS-certificeringstraject voor de Medisch Pedicure Sport per 1 augustus 2016 is opengesteld voor de Medisch Pedicure Sport, een specialisatie binnen de Medisch Pedicure.

Daarnaast is het voor opleidingsinstituten mogelijk een accreditatie aan te vragen voor de opleiding Medisich Pedicure Sport.
De SCAS heeft in 2015 van Provoet de opdracht gekregen een certificeringstraject te ontwikkelen voor de Medisch Pedicure Sport. Voor het formuleren en vast-stellen van de normen en eisen is een onafhankelijk SCAS-College van Deskundigen Medisch Pedicure Sport samengesteld bestaande uit een afgevaardigde van Provoet, inhoudsdeskundige Medisch Pedicure,  Sportarts, Sportpodotherapeut, Sportfysiotherapeut, certificeerder/kwaliteitsdeskundige. De normen en eisen voor de certificering van de Medisch Pedicure Sport zijn vastgelegd in het document  SCAS1124. Het ontwikkelen van het register voor de Medisch Pedicure Sport  is  mede tot stand gekomen door de subsidie die Provoet ter beschikking is gesteld door het CvAE.