Sportzorgmasseurs kunnen per 1 juni 2014 een SCAS-certificering aanvragen

De SCAS is verheugd u mede te delen dat per 1 juni 2014 Sportzorgmasseurs een SCAS-certificering kunnen aanvragen.

In december 2012 heeft het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) een certificeringstraject voor sportmasseurs aangevraagd bij de SCAS. Het betreft sportmasseurs die een vervolgopleiding "Blessure Preventie " hebben gevolgd.

De normen en eisen voor een certificeringstraject zijn geformuleerd door een onafhankelijk College van Deskundigen.
Het College van Deskundigen voor de Sportzorgmasseurs bestaat uit:

Martine Willemstein, manager Strategie & Beleid, namens de NGS
Edwin Goedhardt, sportarts, bondsarts KNVB, namens de KNVB
Jeffrey Jansen, sportfysiotherapeut, namens NVFS
Ben Heijnen, manager Sportontwikkeling, namens KNBLO
Wim Wildeman, sportmasseur, namens beroepsgroep NGS
Anja Bruinsma, directeur Sportgeneeskunde Nederland, namens VSG
Han de Veth, Arts Maatschappij en Gezondheid, arts Sportgezondheidszorg, opleider, a titre personel


De normen en eisen om een SCAS-certificaat Sportzorgmasseur te kunnen ontvangen staan vermeld op de SCAS-website op de pagina Certificeringstrajecten > Sportzorgmasseur. Verder informatie staat eveneens op deze pagina.
U kunt natuurlijk ook altijd contact openemen met de SCAS voor meer informatie.
Telefoon: 030- 2252290
E-mail:    info@scascertificering.nl